Kort introduktion till AI i hälso- och sjukvård av Statens Medicinsk-etiska råd (SMER)

Statens Medicinsk-etiska råd (SMER) har släppt en kort intro till AI i hälso- och sjukvård. Värd att läsa så man inte inför något som kompromissar med vad vi alltid ska förvänta oss av etisk vård, oavsett om vi har en kris genom en pandemi med covid19 eller inte.

"Det finns stora förväntningar om att artificiell intelligens (AI) kan bidra till att lösa framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvården. Samtidigt är AI en teknik som väcker många frågor, inte minst etiska. AI har klassats som en av de framväxande teknologier som har störst nyttopotential, men också medför högst risk för negativa konsekvenser.

I Statens medicinsk-etiska råds (Smers) publikation Kort om Artificiell intelligens i hälso- och sjukvården beskrivs olika tillämpningar av AI i hälso- och sjukvården, några som redan används, många som är under utveckling och ytterligare andra som är tänkbara på sikt. Rådet analyserar etiska och samhälleliga aspekter på AI i hälso- och sjukvården och beskriver några av de utmaningar som teknologin medför."