Föreläser om webbanalys på Webbstrategidagarna offentlig sektor


Nästa vecka kommer jag hålla ett expertanförande om min vinkel av webbanalys, det vill säga den användarcentrerade sorten. När jag blev tillfrågad tvekade jag lite om jag skulle gå med på expert-titeln, det känns lite mycket då jag själv brukar klaga på att folk under 30 år marknadsförs som "seniora konsulter". Efter att jag tog upp frågan med min webbiga chef Agneta så var det lite lättare att sluta streta emot. Hon kommenterade att det där med mätbar/kvantifierbar webbpublicering har jag ju tjatat om sedan 2002 när hon stötte på mig första gången, då jobbade vi båda på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Och visst, när jag tänker efter så har jag nog alltid haft ett ifrågasättande synsätt till skapandet av webbplatser. Vad är egentligen meningen med att anstränga sig med att stava rätt i en text på en webbplats om man inte vet vem som ska läsa eländet? Eller vad denna användare tycker och tänker? Det finns ju alltid något som kan bli bättre på en webbplats, och med tanke på hur snabbt webben utvecklas finns det aldrig anledning att slå sig till ro. Det har främst varit på mina egna webbplatser jag jobbat med webbanalys tidigt under min karriär, inte minst på festivalsajten festivalinfo.se som jag sålde 2007. Men någonstans runt 2005 märktes det att kunder och kollegor började ställa intresserade frågor om hur väl en webbplats presterade. Det tyckte jag förstås var roligt.

Denna föreläsning blir den enda större för i år. I vintras höll jag visserligen en after work-föreläsning hos Benify men jag är osäker på om det räknas, även fast det var trevligt. Det är redan ett hundratal som köpt biljetter till Webbstrategidagen Offentlig Sektor, och om du vill kolla in evenemanget så klicka här.

Det jag kommer föreläsa om är ganska djupgående om VGRs tankar kring stilguide, detta då jag misstänker att många som dyker upp på Webbstrategidagarna offentlig sektor har en kommunikatörsroll till vardags. Sen kommer jag utvidga det något med det som kallas performance budget, eller prestandabudget som jag översatt det till i brist på annan svensk översättning. Det som eventuellt försvann i översättningen är att performance också kan uttydas som prestation, men mer resonemang om detta får du höra på tisdag.

Sedan kommer jag till den metod jag alltid kört för min egen webbanalys, vilket även får stå som modell för det jobb vi har framför oss på Västra Götalandsregionen. Utöver detta kommer tips på verktyg och en spaning på 651 webbplatser offentlig sektor byggt där jag kollar några faktorer och reflekterar vad vi kan bli  bättre på.

I juni svarade jag på några frågor från arrangören, kolla in dem nedan.

Talare på Webbstrategidagarna offentlig sektor 2015

Marcus Österberg (fotograf: Filip Andersson)Marcus Österberg, Expert och utvecklingsledare, Västra Götalandsregionen är talare på Webbstrategidagarna offentlig sektor 2015. Vi valde att ställa några frågor till Marcus inför hans föreläsning på den 29 september.

Du har mycket erfarenhet av arbete med webbanalys - vad ser du för utmaningar inom mätning och analys av offentlig webb?

Det svåraste är nog att vårt uppdrag väldigt sällan kan mätas i inkomster som skapats via ens webbplats. Det gör att man ganska omgående hamnar i att mätningen blir baserad på hypoteser vilket kan te sig lite luddigt och icke-precist. Samtidigt är ju hypoteser grunden för bra storytelling kring vilka fynd man gjort genom sin webbanalys. Ingen uppåt i organisationen gillar ju att man kräks en massa oreflekterade data över dem, de vill ju ha insikt för att agera och inte en massa siffror av oklart värde...

Hur kan en offentlig organisation jobba smartare med webbanalys på hemmaplan?

Det nästan alla behöver göra är att släppa taget om fåfängesiffror i webbstatistiken, sånt som antalet sidvisningar eller antalet besök är nära på värdelösa siffror att agera på. Istället tycker jag man börjar om från grunden och fokusera mer på ordet “analys”. Vilka av verksamhetens mål och grundläggande värderingar är mätbara, och då försöka undvika tvetydiga siffror som antalet sidvisningar. Ett exempel kan kanske vara vilken andel medborgare inom upptagningsområdet som har ett konto _och_ faktiskt använder det till något meningsfullt, som att kontakta läkare, kommunicera med lärare, lämna in ansökan om bygglov etc.

Har du något snabbt tips till dem som vill komma igång?

Sätt upp en ambitionsnivå och börja mät på de hygienfaktorer ni vill leva upp till - detta är vad som kallas för en prestandabudget, vilket inte enbart har med hastighet att göra utan hur man vill prestera. De allra flesta har redan en ambition att webbplatsen ska vara tillgänglig, sätt därtill hur snabb den ska vara under gynnsamma förhållanden, och på skakigt mobilnät i glesbygden. Detta kommer vara lejonparten av vad jag pratar om på #webbos - hur man börjar med webbanalys genom målsättning, en metod för arbetet och vilka grejer man borde ha med i sin prestandabudget (baserat på de vanligaste missarna inom offentlig sektor).

Kolla in Webbstrategidagarna offentlig sektor här »

Det här blir ett kul test av det material jag just nu skriver på för min bok Användarcentrerad webbanalys. Om du är där så återkom gärna med kommentarer på mitt material.

Webbanalys-boken kan nu läsas och laddas ner gratis ›