Tankesmedjan Ignition Research – ännu en plats för mina texter

Min roll som senior rådgivare i denna tankesmedja är att ansvara för frågor som rör det inkluderande samhället samt digitalisering och tillgängliggörande av vården. Helt enkelt allt det där jag ofta tycks tjata om, som universell utformning, digital tillgänglighet, men också med en vinkel kring människors hälsa. Det blir förstås en del skrivande och yttrande av åsikter, men också mycket dialog och snack om strategi med grundaren Andreas Johansson. Andreas och jag är gamla vapendragare sedan min tid som tidig entreprenör på webben med den festivalwebbplats där Andreas ansvarade för samordning av alla pressackreditering. Men det börjar bli länge sedan.

För Ignition Research har det blivit två inlägg så här långt.

“All denna kreativitet kring nya typer av fordon och transporttjänster är inspirerande, eller hur! Mobilitet är i många större städer numera en tjänst. Med nya inslag och nya aktörer mest hela tiden. Du som inte varit i en storstad sedan 2017 kanske ändå läst folk klaga på elsparkcyklister och ingen har väl missat tävlingen bland fordonsbolagen om vems fordon som har minst behov av en människa som förare i framtiden?

Men hur planerar vi mer långsamma processer för att plocka russinen ur den kaka som är innovativ persontransport? Som samhällets framtida kollektivtrafik, exempelvis?”
Proaktiv omtanke vid utformning av mobilitet som tjänst (februari 2019)

“Hur ska vi se till att alla medborgare kan dra nytta av digitaliseringen av samhället? Att ingen lämnas utanför på grund av exempelvis lägre förståelse för teknik. Eller att vi designar nya saker utan insikt i den bredd av användare som finns i samhället.”
Digitalt utanförskap är den nya klasskillnaden (december 2018)


Publicerad: 2019-07-18
Kategori: Digitalisering
Tagg: Ignition Research

‹ bloggen

Hör av dig