Person som mot sin vilja tvingas se på något. Från filmen Clockwork Orange.

Tvångsanvändare: de skitsystem du använder som någon okunnig bestämt att du ska använda

Tvångsanvändare och ofrivillig användning, vad i hela helsefyr? Möjligen är det ett riktigt bra begrepp för användare av de skitsystem som finns. De system du tvingas använda för att någon som varken begriper något om din situation, bryr sig nog för att undersöka saken eller bekymrar sig om att ge dig några alternativ att välja emellan.

Jämför med “captive audience”

Inom humorbranschen nämns ibland “captive audience” som ett begrepp eller möjligen koncept. Det har sina liknelser med de IT-system man tvingas använda på en arbetsplats. Definitionen av captive audience är nämligen enligt Cambridge Dictionary:

“a group of people who listen to or watch someone or something because they cannot leave”
CAPTIVE AUDIENCE | meaning in the Cambridge English Dictionary

Att man inte kan välja att lämna en lokal, enkelt byta kommun eller landsting som suger, är en konkurrenshämmande egenskap. Samma organisationer (icke-personer) som själva inte behöver lida av sina val väljer skitsystem som påverkar faktiska personers vardag. Både de egna anställda och de medborgare (man ibland vill attrahera). Samtidigt snackar skitsystemens leverantörer (gärna i sin PR och särskilt under veckan i juli på Almedalen) om att de minsann “gör artificiell intelligens (AI)”, medan användarna skulle nöjt sig med vanlig j-vla medmänsklighet i form av lite empati eller åtminstone sympati.

“Eeeh, vi vill vara moderna så vi sysslar med artificiell intelligens, serrö!”

Eller som Fanny Nilsson skriver på Twitter:

“Ni pratar om AI men ni har inte konstruerat ETT ENDA patientjournalsystem som inte får det att brinna i huvudet på alla som använder det. Som ofta är ett större problem än vad det är en hjälp.“

Ett svar på ett ännu mer generellt rantande:

“If you cannot even do that right, why are you talking about AI.
STFU about AI, & give us an EMR that is not garbage.
We just need basic I
Not AI”
Vinay Prasad på Twitter 18 juli 2019

Tvinga på användare skitsystem, det är trots allt “digitalisering”

En sanningssägare på Twitter kommenterar att:

“…politiken tillsammans med IT företagen beskriver digitalisering som en ny spännande idé.
Vi har redan digitalisering och det blev väldigt dåligt, varför skulle mer av samma skräp förbättra något.”
Jonas Wallinder

Ja, nog säljs mycket av dagens IT in som digitalisering. Kommer även AI (artificiell intelligens) att användas som svepskäl för att legitimera den förändring som inte leder mot faktiska förbättringar för någon?

Förändring och förbättring är inte samma sak, vilket Lars Sörqvist konstaterar:

“Man utbildar förbättringsexperter som löser problem men misslyckas med att driva igenom åtgärder som följd av att man inte förstår de mellanmänskliga aspekterna kring de förändringar som dessa medför. Man utbildar förändringsledare som driver igenom en mängd förändringar utan att ha grundat dessa åtgärder i faktabaserat förbättringsarbete varför många av dem inte alls leder till verkliga förbättringar som ger mätbara resultat.”
Förbättring eller förändring?

Sluta jiddra och börja beta av er teknikskuld!!

Snälla ni som gör Heroma, Raindance, Marknadsplatsen och andra skitsystem, ni på arbetsplatser som bestämt att behålla dessa skitsystem. Sluta jiddra om Artificiell Intelligens, UX (User Experience) och annat innan ni fokuserat på den teknikskuld ni har i backspegeln!

Med vänlig hälsning,

era ofrivilliga användare