Omslag från rapporten AI för bättre hälsa (Swelife, 2020)

Artificiell intelligens för bättre hälsa

Rapporten “AI för bättre hälsa" finns nu att ladda ner och läsa. Den släpptes i slutet av januari 2020 och är resultatet av ett års utredning inom det strategiska innovationsprogrammet Swelife.

Strategiskt arbete med AI för life science

Arbetet med nulägesanalysen har sorterat under SWEPER-projektet hos Swelife, vilket Lars Lindsköld är portföljansvarig för. SWEPER handlar om att öka nyttan av precisionsmedicin och systematiska hälsodata.

Leveranser av projektet inom artificiell intelligens för life science

  1. Internationell omvärldsanalys
  2. Nationell nulägesanalys
  3. GAP-analys
  4. Genomlysning av Swelifes egen projektportfölj ur ett AI-perspektiv
  5. Workshopserie för intresserade portföljprojekt med fokus på AI inom hälsa

När det gäller punkt 4, med genomlysning, visade det sig svårt av en högst normal anledning. Ofta har man inte de data som behövs eller den förståelse av de data som krävs för att involvera en utomstående person (oavsett om hen är en AI-expert eller digitalt kunnig affärsutvecklare).

Vi får väl se hur rapporten landar, men än så länge har det enbart varit uppmuntrande ord om att den är "sansad och nyanserad, med fokus på utmaningarna". Kan bara hoppas på att de flesta känner så när de läser sammanfattningen, alternativt hela rasket.

En personlig förhoppning är att bilaga 1 får spridning och vidareutvecklas av andra. Hur grymt vore det inte om vi alla kunde hjälpas åt med att höja lägstanivån så nära på alla som pratar om AI faktiskt åtminstone skrivit lite kod som genom maskininlärning skapat ett beslutsträd 😀

Ladda ner AI för bättre hälsa

Bakgrundsmaterial: