Om mig


Jag jobbar på Västra Götalandsregionen som utvecklings- och innovationsledare, inom avdelningen Vårdens digitalisering. Där driver jag projekt som; autonom skytteltrafik på sjukhus, artificiell intelligens för beslutsstöd och egenvård, samt deltar som rådgivare i en mängd innovationsprojekt.

Min bakgrund är som konsult, webbutvecklare och entreprenör på den tidiga webben. Jag har också skrivit böcker och bidragit med kapitel till både svenska och engelska böcker om den digitala arbetsplatsen.

Min portfölj

Portfölj


Projekt

Större projekt under senare år.


Strategiskt arbete med AI för life science (Swelife, 2019)

Projektkoordinera artificiell intelligens (AI) inom det Vinnova-finsierade strategiska innovationsprogrammet (SIP) Swelife.

Autonom skytteltrafik på sjukhus (VGR, 2018)

Förbereda och utvärdera förarlösa fordon på Östra sjukhuset, inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Artificiell intelligens och machine learning för beslutsstöd och egenvård (VGR, 2018)

En förstudie för att undersöka förutsättningarna för att låta medborgare göra en triage på sig själva på distans, såväl som att kolla om den anamnes (patientberättelse) som tas vid ett vårdbesök kan användas. Vi utvärderar tekniker som NLP, computer vision, deep learning och konversationsbaserade gränssnitt.